GAP Analiza

Gap Analiza je najvažniji korak u usaglašavanju poslovnog sistema sa sistemom kvaliteta i ima za cilj analizu postojećeg načina poslovanja organizacije i njeno poredjenje sa zahtevima standarda.

Rezultat analize je LISTA AKTIVNOSTI KOJE JE NEOPHODNO REALIZOVATI da bi se postojeći poslovni sistem organizacije usaglasio sa standardom i taj poslovni sistem za kratak vremenski period sertifikovao.